ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 10
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi MF4
Program İçeriği
Tarihçe
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya’nın ikinci vakıf üniversitesi olarak 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 3 Fakülte ile kurulmuştur. Bu fakültelerden biri olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programın 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanı 50’dır.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğretim planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesi elde etmek için, program nitelikleri tam olarak sağlanmalıdır. Bu bağlamda zorunlu ve seçmeli dersler (bitirme projesi dersleri dahil) ve zorunlu stajlar yönetmelikte belirtildiği şekilde tamamlanmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olanlar, Elektronik dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri, Telefon sistem operatörleri, Internet servis sağlayıcıları, Savunma teknolojisi geliştirme kurumları, Otomotiv sektörü, Askeri elektronik ve haberleşme sektörü, Televizyon ve radyo kuruluşları, Banka veya büyük firmaların IT departmanları gibi çeşitli alanlarda Elektrik-Elektronik Mühendisi, Telekomunikasyon Mühendisi, Sistem Mühendisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı puanın etkisi %60’dır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı puanına etki oranları fakülte kurulu ve Senato onayı ile değiştirilebilir.https://obs.gidatarim.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1027