ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 10
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi MF4
Program İçeriği

"Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite" fikriyle yola çıkan, akademik ve teknolojik altyapısını bu fikir üzerine kuran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesidir. İngilizce eğitim veren, uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine çağımızın teknolojileri olarak kabul edilen biyoteknoloji, nanoteknoloji ve enformatik-iletişim teknolojileri gibi alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, en güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda ve bazıları dünyada ilk olan Ar-Ge faaliyet ve projelerinde yer alabilme imkânı sağlamaktadır. Açılması planlanan Endüstri Mühendisliği Programı bu amaçlara hizmet edecek ve proje hazırlama, yürütme aşamalarında katkı sağlayacak, diğer bölüm mezunlarının yürüteceği projelere destek verecek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gıda ve Tarım sektörleri de tüm diğer sektörler gibi küresel rekabetin üstesinden ancak verimliliği ön planda tutarak gelebilir. Yüksek verimli sistemler tasarlama, mevcut sistemlerin verimliliğine yükseltecek çözümler oluşturma Endüstri Mühendisliği mesleğinin en temel işlevleridir.

 
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Durmuş Tayyar ŞEN
Tarihçe
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya’nın ikinci vakıf üniversitesi olarak 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 3 Fakülte ile kurulmuştur. Bu fakültelerden biri olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi , 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programın 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanı 50’dir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğretim planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesi elde etmek için, program nitelikleri tam olarak sağlanmalıdır. Bu bağlamda zorunlu ve seçmeli dersler (bitirme projesi dersleri dahil) ve zorunlu stajlar yönetmelikte belirtildiği şekilde tamamlanmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedirler veya girişimci olabilmektedirler. Ayrıca endüstri mühendisleri, sektörel olarak hem imalat sanayinde hem de tüm hizmet sektörlerinde çalışma imkanlarına sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı puanın etkisi %60’dır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı puanına etki oranları fakülte kurulu ve Senato onayı ile değiştirilebilir.https://obs.gidatarim.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1028