BİYOMÜHENDİSLİK PR. (İNGİLİZCE) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 10
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi MF4
Program İçeriğiBiyomühendislik bölümü, yaşam bilimlerini mühendislikle birleştirme özelliği olan bir disiplindir ve eğitim sistemi, disiplinlerarası çalışmayı gerektirir. Bunun sonucunda. biyoteknoloji, biyomedikal, biyomalzemeler, biyoproses mühendisliği alanlarında mezunlara çalışma olanağı avantajları sunar.

Tarihçe
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya’nın ikinci vakıf üniversitesi olarak 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 3 Fakülte ile kurulmuştur. Bu fakültelerden biri olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi , 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, “Biyomühendislik Lisans Diploması” derecesi almaya hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
Türkiye'deki herhangi bir üniversitede olduğu gibi, KGTÜ Bioühendislik lisans programına öğrenci kabulü genellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemelere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen YGS sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak, ÖSYM öğrencileri YGS puanlarına göre bölüme yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler bölüme üniversitenin yaptığı sınavla kabul edilirler. Karşılıklı Öğrenci değişim kabulü, BTÜ ve anlaşmalı üniversite arasında karşılıklı imzalanan anlaşmalara göre yapılmaktadır (Erasmus ve Farabi).
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrenciler toplam 240 AKTS’lik dersleri tamamlamak zorundadır. Biyomühendislik lisans derecesini elde edebilmek için program yeterliliklerinin bütünüyle sağlanması gerekir. Bu kapsamda gerekli zorunlu ve seçmeli derslerin (bitirme projesi dersleri de dahil olmak üzere) ve zorunlu stajların yönetmelikte belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Biyomühendisler “biyoloji, tıp, sağlık, ve diğer alanlardaki problemleri belirlemek ve çözmek için yaşam bilimi, matematik ve mühendislik temellerini uygulama yeteneğine sahip yeni bir mühendislik dalıdır. Bazı uygulayıcılar canlı bir sistem içinde çalışan herhangi bir mühendislik dalına biyomühendisliği uygulamak istemektedir. Bu program bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmaları içeren alanlarda biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler genetik, kimya ve biyokimya bilgisini birleştirmektedir. Bu programın mezunları biyomedikal mühendisliği, tıbbi veterinerlik, tıp, eczacılık, dişhekimliği ve optometri gibi çok disiplinli alanlarda profesyonel kariyer olanaklarına sahip olabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı puanın etkisi %60’dır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı puanına etki oranları fakülte kurulu ve Senato onayı ile değiştirilebilir.https://obs.gidatarim.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1031