BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 10
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi MF4
Program İçeriği

Günümüz dünyasında en hızlı gelişen ve değişen disiplinlerden birisi Bilgisayar Mühendisliği’dir. Geçmişten günümüze doğru gelindiğinde Bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği görülmektedir. Gerek şirketler gerekse son kullanıcılar bilgisayarları yoğun şekilde kullanmaktadırlar.

 

Gelişen dünya artık bilgi toplumu olma yolunda ilerlemektedir. Verinin üretilmesi, saklanması, işlenmesi ve bilginin elde edilmesi süreçlerinde kuşkusuz en önemli aktörlerden birisi bilgisayar mühendisleridir.

 

Öğrencilerimiz, bölümümüzde sadece bilgisayar programlama, bilgisayar ağları, veri yapıları, yazılım mühendisliği ve veritabanı sistemlerini öğrenmiyorlar ayrıca mühendislik problemlerine çözüm geliştirirken ihtiyaç olan gereksinimlerin toplanması, analizi, tasarımı ve uygulamasını da öğrenmektedirler.

 

Bilgisayar bölümü olarak bizler teknolojiyi takip eden, mühendislik problemlerine çözümler getirebilen, elde ettiği bilgileri ürüne dönüştürmeyi hedefleyen bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Kasım Öztoprak
Sekreter
Fakülte Sekreteri Halife Karabulut
Tarihçe
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya’nın ikinci vakıf üniversitesi olarak 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 3 Fakülte ile kurulmuştur. Bu fakültelerden biri olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi , 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği Lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Programın 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki kontenjanı 110’dur.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve lisansüstü sınavında başarılı olmak koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğretim planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesi elde etmek için, program nitelikleri tam olarak sağlanmalıdır. Bu bağlamda zorunlu ve seçmeli dersler (bitirme projesi dersleri dahil) ve zorunlu stajlar yönetmelikte belirtildiği şekilde tamamlanmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Program mezunları, Kamudaki Bilgi İletişim (Bilgi İşlem), Bilgi İşlem Dairelerinde/Müdürlüklerinde, Teknoparklarda yer alan Bilişim ve Yazılım firmalarında, uluslararası bilişim firmalarında ve ayrıca bankaların bilişim departmanlarında Bilgisayar Mühendisi, Proje Yöneticisi, Yazılım Test Mühendisi ve Yazılım Geliştirici pozisyonlarında çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı puanın etkisi %60’dır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı puanına etki oranları fakülte kurulu ve Senato onayı ile değiştirilebilir.https://obs.gidatarim.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1032